ERELEDEN

RTV nieuw bestuur

Tijdens de ALV van 25-01-2023 vond er een bestuurswissel plaats bij onze vereniging. Het tot dan zittende bestuur had tijdens de vorige ALV in mei 2022 te kennen gegeven aan het einde van 2022 volledig te willen stoppen.

Over het eerdere bestuur

In 2010 hebben o.a. Hans van Eldijk (voorzitter) en Henk Megens (penningmeester) de vereniging nieuw leven in geblazen. Later, in 2014, is Esther Oosterhout-Kirchberg (secretaris) toegevoegd aan het bestuur. Met dank aan Hans, Henk en Esther bestaat de vereniging nu uit 163 seniorleden en 22 juniorleden. Het nieuwe bestuur heeft de oud-bestuursleden direct in het zonnetje gezet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in MFA de Rosmolen werden de 3 oud-bestuursleden  door de nieuwe, zojuist verkozen voorzitter Hans Mulders bedankt. 

Daarbij werd Esther benoemd tot Lid van Verdienste en Hans en Henk benoemd tot Ereleden van de vereniging.


E-mailen
Info