ERELEDEN

RTV nieuw bestuur

Begin 2023 vond er een bestuurswissel plaats bij onze vereniging. Het tot dan zittende bestuur had tijdens de vorige ALV in 2022 te kennen gegeven aan het einde van 2022 volledig te willen stoppen.

Over het eerdere bestuur

In 2010 hebben werd de vereniging nieuw leven in geblazen. Er was een bestuur van 3 personen. Met dank aan dat bestuur bestaat de vereniging bij aanvang van 2023 uit 163 seniorleden en 22 juniorleden. Het nieuwe bestuur heeft de oud-bestuursleden direct in het zonnetje gezet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in MFA de Rosmolen werden de 3 oud-bestuursleden  door de nieuwe, zojuist verkozen voorzitter bedankt. 

Het voorgaande bestuur werd resp. benoemd tot Lid van Verdienste (Esther) en tot Ereleden Hans & Henk) van de vereniging.

E-mailen
Info