OPZEGGEN RTV LIDMAATSCHAP

Vooropgesteld dat we een RTV lid nooit graag zien vertrekken, kan er  natuurlijk  best een omstandigheid zijn, waardoor je geen andere keus hebt. Het bestuur streeft in die situatie een vaste procedure na. Zo kunnen we alles op de juiste manier voor jou en RTV verwerken.

Als er iets is wat je niet aan staat bij RTV, zeg het ons aub. Samen kunnen we door te praten meestal wel tot een oplossing komen. Het bestuur is erg toegankelijk voor alle leden, dus ook voor jou zelf.

Contributie RTV: 

Het lidmaatschap van RTV loopt van 1 januari t/m 31 december. De in de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie innen we voor jouw gemak in 2 termijnen van 50%, te weten rond 15-02 en 15-08 van het lopende jaar. Als je gedurende het lopende jaar opzegt, zal RTV altijd beide termijnen bij je incasseren.  

Hoe kun je jouw lidmaatschap opzeggen?

Wil  je opzeggen voor een volgend kalenderjaar? Doe  dat  aub uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar, zodat we je voor het jaareinde ook bij NTFU kunnen afmelden. Zo ontstaan daar geen onnodige kosten voor je.

LET OP: Als je niet op tijd opzegt, dan belast NTFU ons voor jouw lidmaatschap. Dat zou erg vervelend zijn, want dan hebben we geen andere keus dan dat we die kosten bij jou moeten incasseren.

Stappenplan voor het opzeggen

  1. Stuur een e-mail aan het secretariaat aub en geef je opzegging door, liefst voorzien van de reden.
  2. Storneer aub nooit zo maar zelf een incasso, omdat dat allerlei administratieve rompslomp oplevert.
  3. RTV voert jouw opzegging door in de eigen ledenadministratie en bij NTFU
  4. Jij ontvangt een bevestiging van de opzegging
  5. Je opzegging gaat pas in per 31-12 van het lopende jaar. De volledige jaarlijkse contributie zal alsnog bij je geïnd worden in 2 termijnen.E-mailen
Info