TECHNISCHE COMMISSIE

De wegkapiteins vormen samen de technische commissie. Op regelmatige basis zal er tussen de wegkapiteins overleg plaats vinden. Het streven is om dat 2x per jaar te organiseren. Het bestuur zal dit initiëren en tevens zal een afgevaardigde van het bestuur bij het overleg aanwezig zijn. Het doel is om samen te komen tot goede afspraken en de voorgaande periode te evalueren.

We bekijken waar er eventueel verbeterpunten zijn. Die zullen in de komende periode ingevoerd worden. Nieuwe groepsleden zullen besproken worden met het oog op de groepskarakteristiek. Wanneer iemand niet in een groep past, wordt mogelijk geadviseerd om naar een lagere of juist een  hogere groep te verhuizen. Alles in het belang van het fietsplezier voor het individuele lid maar ook voor de groepen zelf.

Bij de informatie over de groepen staat omschreven wie de wegkapitein(s) is/zijn en wie je kunt aanspreken. Spelen er kwesties, laat ze niet sluimeren maar meld ze aub.

E-mailen
Info