RTV DISCLAIMER

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt RTV geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

 

Privacy

RTV respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

 

Copyright ©

Op alle teksten en beeldmateriaal binnen deze website ligt het copyright bij RTV. Dit houdt in dat er niets zonder de uitdrukkelijke toestemming van RTV mag worden gekopiëerd.

 


E-mailen
Info