JUNIORLID WORDEN

Hoe kun je je aanmelden? 

Wanneer je na de gratis proefperiode hebt besloten dat het leuk is om lid te worden bij onze vereniging, dan hebben we een aantal gegevens van je nodig. Die gegevens worden gebruikt om je in de verenigings-administratie op te nemen. We kunnen je eveneens een e-mail sturen of bellen, wanneer we jou specifiek wat te melden hebben.

Contributie juniorleden 

De contributie voor 2023 werd eind 2022 bij de juniorleden geïncasseerd. In de ALV van 25-01-2023 werd de contributie voor juniorleden vastgesteld op € 35,-- per kalenderjaar. In een ALV kan besloten worden, dat een tussentijdse aanpassing nodig is. Het bestuur zal dat altijd goed motiveren. Mocht je weer willen opzeggen, doe je dat uiterlijk vóór 30 november van het lopende kalenderjaar. Doe dat aub via het opzeg-formulier. Wij hopen natuurlijk dat je voor lange tijd RTV lid blijft.

Meld je kind aan met dit formulier 

 


E-mailen
Info