SENIORLID WORDEN

Hoe kun je aanmelden? 

Aanmelden doe je via onderstaand formulier. Vul alle gegevens in en druk op verzenden.

Contributie bestaande seniorleden 

De contributie bedraagt incl. NTFU lidmaatschap € 70,-- per kalenderjaar, ongeacht wanneer je lid wordt. Bij bestaande leden wordt de contributie in 2 delen via automatische incasso geïnd. Dat zal zijn medio februari 50% en medio augustus 50%.  De contributie betaal je voor het opvolgende jaar van 1 januari t/m 31 december. In een ALV kan besloten worden, dat een tussentijdse aanpassing nodig is, wat het bestuur  altijd goed zal motiveren aan de leden.

Contributie nieuwe seniorleden

Wordt je gedurende een lopend jaar lid, dan wordt de contributie z.s.m. na het aangaan van het lidmaatschap via automatische incasso bij je geïnd.  We weten bijna zeker dat het niet gebeurt maar mocht je ooit willen opzeggen, dan doe je dat uiterlijk vóór 30 november. Dat doe je via het afmeld-formulier.  Bij tussentijds opzeggen vindt nooit restitutie plaats!

Heb je hier vragen over, stuur dan een e-mail naar het secretariaat aub.

Meld je met dit formulier aan E-mailen
Info