JUNIORLID WORDEN

Hoe kun je je aanmelden? 

Wanneer je na de gratis proefperiode hebt besloten dat het leuk is om lid te worden bij onze vereniging, dan hebben we een aantal gegevens van je nodig. Die gegevens worden gebruikt om je in de verenigings-administratie op te nemen. We kunnen je eveneens een e-mail sturen of bellen, wanneer we jou specifiek wat te melden hebben.

Contributie bestaande juniorleden 

De contributie bedraagt € 60,-- per kalenderjaar, ongeacht wanneer je lid wordt. Dit is inclusief NTFU lidmaatschap. Bij bestaande leden wordt de contributie als volgt geïnd: medio februari 50% en medio augustus 50%.

Contributie wordt via automatische incasso geïnd.  De contributie betaal je voor het kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. In een ALV kan besloten worden, dat een tussentijdse aanpassing nodig is, wat het bestuur  altijd goed zal motiveren aan de leden.

Contributie nieuwe juniorleden

Wordt je gedurende een lopend jaar lid, dan wordt de contributie z.s.m. na het aangaan van het lidmaatschap via automatische incasso bij je geïnd.  We weten bijna zeker dat het niet gebeurt maar mocht je ooit willen opzeggen, dan doe je dat uiterlijk vóór 30 november. Dat doe je via het afmeld-formulier.  Bij tussentijds opzeggen vindt nooit restitutie plaats!

Heb je hier vragen over, stuur dan een e-mail naar het secretariaat aub.

Meld je kind aan met dit formulier 

 

E-mailen
Info